תהליכי קבלת החלטות בענייני חוץ ובטחון בישראל

ספר ראשון מסוגו. הספר על ישראל היחיד עד היום העוסק אך ורק בתהליך קבלת ההחלטות בענייני חוץ ובטחון בישראל, תוך הצגת מודל קונצפטואלי לאופן מימושו בפועל. בשבעה מבקרי בוחן ("קייסים") מעמיקים ואין ספור מקרים נוספים, בוחן הספר את אופן – ולמרבה הצעד – רבוי הכשלים שבתהליך קבלת ההחלטות הישראלי בענייני חוץ ובטחון.

הספר טוען כי כשלים אלה נובעים משלשה גורמים עיקריים: הסביבה החיצונית העויינת וההפכפכה של ישראל, שיטת הבחירות והממשל רווית הפוליטיזציה וחולשת הגורמים האזרחיים המעורבים בתהליך קבלת ההחלטות. בהסתמך על נסיון רב-שנים במערכת הבטחון הישראלית, לרבות במטה לבטחון לאומי וגופים נוספים המעורבים בתהליך גיבוש המדיניות, מתאר המחבר את ההזדמנויות שהתפספסו, כשלונות שניתן היה למנוע, שנבעו מכשלים בסיסיים בתהליך קבלת ההחלטות, לרבות אילתורים אין-סופיים וסתירות במדיניות. עם זאת, המחבר מזהה גם מספר חוזקות בתהליך קבלת ההחלטות הישראלי ומציג המלצות עתיות ומשכנעות לשנוי ולשיפור התהליך.

© כל הזכויות שמורות לצ'ק פרייליך